PostNord Integration


forbrugsafregnet

Integration af Post Nord


Vores ’Post Nord ’-integration
Det kan være tidskrævende og besværligt at oprette og udskrive labels til de breve, som skal afsendes med afleveringsattest. DataLabs ’Post Nord ’-integration effektiviserer og forenkler denne proces, så I slipper for langsommeligt rutinearbejde.

Sådan virker det
Når man benytter DataLabs ’Post Nord ’-integration, gøres dette i 3 trin. Disse findes i menuen i øverste venstre hjørne.

1. Opret.
Under menu-elementet ’Opret’ er det muligt at fremsøge en liste af breve, som opfylder nogle krav, som I selv vælger, heriblandt hvilken type breve der er tale om og den tidsperiode, brevene er skrevet i.

Når der trykkes ’Søg’, vil integrationen søge i jeres dokumenter i Unik Bolig og finde alle de breve, som opfylder de givne krav. Alle breve, der opfylder kravene vil kunne ses i tabellen på samme side. Listen over dokumenter vil være i kronologisk rækkefølge, efter hvornår breve er oprettet i Unik Bolig. Herefter er det muligt at udvælge de breve der skal laves afleveringsattestlabels til. Når de ønskede breve er markeret, trykkes der på ’Opret labels’. Labels til disse breve vil nu kunne fremsøges under ’Udskriv’.

2. Udskriv.
Under menu-elementet ’Udskriv’ er det muligt at fremsøge en tabel bestående af de oprettede labels. Også denne tabel vil være ordnet i kronologisk rækkefølge efter brevenes oprettelsesdato. Herefter er det muligt at udskrive enten brevene, de tilhørende labels eller begge dele.

3. Sortering.
Under menu-elementet ’Sortering’ er det muligt at sortere i de labels, man har genereret gennem tiden. Der er 3 muligheder:
- Labels kan markeres som udskrevne, så de ikke længere dukker op under ’Udskriv’.
- Labels kan markeres som ikke-udskrevne, så de igen vil dukke op under ’Udskriv’.
- Labels kan slettes helt fra databasen, så de ikke længere kan findes hverken under ’Udskriv’ eller ’Sortering’. Slettede labels kan dog gendannes, hvis brevene, de er knyttet til igen fremsøges under ’Opret’.

Med Unik Boligs ’Debitor ’-modul
Hvis I har tilkøbt Unik Boligs ’Debitor ’-modul, har ’Post Nord ’-applikationen en ekstra funktion, der gør det muligt at oprette ejendomsomkostninger i forbindelse med oprettelsen af en label. Hvis I opkræver omkostninger i forbindelse med forsendelsen af breve med afleveringsattester, vil dette effektivisere jeres arbejdsprocesser yderligere.Vi har vores første sag hele vejen igennem i unik. Der er kæmpe jubel over hvor godt det fungerer for os.

— André Bastian Andersen, UnikKontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙