Huslejeloft


Gratis

Huslejeloft kan sætte maks på jeres regulering


Med applikationen Huslejeloft er det muligt at justere den maksimale procentvise stigning i husleje på samtlige ejendomme i et selskab på én gang. De ejendomme, som ændringerne skal gælde for, kan findes ud fra opkrævningstype og selskab. Det er også muligt at fravælge bestemte ejendomme i selskabet, som ændringerne ikke skal gælde for.
Huslejeloft-applikation kan, udover at angive en ny maksimal procentværdi på stigningen i husleje, også bruges til at fjerne allerede eksisterende maksimalværdier. Det er desuden muligt at udskyde næste beregningsdato med 12 måneder for samtlige ejendomme med ét enkelt klik.
Dermed effektiviserer Huslejeloft jeres arbejde, så I undgår at bruge tid på manuelt at ændre den maksimale procentværdi på stigning i husleje for hver enkelt ejendom.


Billeder


Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙