Opdater Testdatabase


Gratis

Hold dit testdata opdateret - helt automatisk


Applikationen Opdater Testdatabase kan opsættes til automatisk at overskrive testdatabasen med en kopi af driftsdatabasen regelmæssigt.

Derudover er det muligt at opsætte applikationen, så kreditorbetalingsfilplaceringer og forretningsgange automatisk rettes, når testdatabasen overskrives.
Ved at ændre, hvor kreditorbetalingsfilerne gemmes, undgår I, at filer genereret fra test bliver sendt til betaling ved en fejl.
Risikoen for fejl forårsaget af test mindskes også betydeligt, når forretningsgange på testdatabasen rettes vha. Opdater Testdatabase. Forretningsgange, der indeholder stier, kan ændres, så der f.eks. ikke hentes aktuelle filer til testbrug, og filer genereret ifm. test ikke sendes videre i systemet. Det gør det nemmere at sikre sig, at drifts- og testdata holdes adskilt, så der ikke opstår problemer.

Det er desuden muligt at rette databaseopsætningerne uden at overskrive hele testdatabasen, hvis I ønsker det.


Billeder


Se video

Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙