Unloc


Gratis

Spar tid ved låseadministration


Hvad er Unloc?
I Unloc-appen er det muligt at samle alle sine nøgler på mobilen, så fysiske nøgler ikke er nødvendige. Som ejendomsejer, -administrator, -bestyrelse el.lign. er det muligt at administrere, hvem der er i besiddelse af digitale nøgler til forskellige låse. Dette effektiviserer jeres arbejdsprocesser på flere måder:
- Mængden af mistede fysiske nøgler mindskes, hvilket både øger sikkerheden og resulterer i, at færre nøgler skal erstattes.
- Unloc giver en fuld oversigt over antallet af digitale nøgler i omløb. Det er desuden muligt at administrere, hvem der er i besiddelse af nøglerne, så uvelkomne ikke har adgang til jeres bygninger.
- I sparer tid og transport, da det bliver muligt at give viceværter, rengøringspersonale, hjemmehjælp m.m. adgang til bygninger uden, at en fysisk nøgleoverdragelse er nødvendig.
- Det bliver hurtigt og nemt for administratorer at overdrage nøgler til nye beboere og fratage tidligere beboeres adgang til nøgler.

Med Unlocs app bliver det desuden muligt for beboere og medarbejdere at dele nøgler enten permanent eller i en begrænset tidsperiode ved blot at trykke på en knap. Dette effektiviserer hverdagen og mindsker besværet forbundet med at give/låne fysiske nøgler ud.

Yderligere information om Unloc kan findes på Unlocs hjemmeside eller i videoen her.

DataLabs integration
Med DataLabs integration til Unloc automatiseres og effektiviseres jeres arbejde. Integrationen gør det muligt at pare Unloc-låse med lejemål i Unik Bolig, så jeres lejere altid har aktive nøgler. I forbindelse med til- og fraflytninger, opdaterer applikationen automatisk Unloc, så det kun er aktuelle lejere, der har aktive nøgler. Det betyder, at I undgår dobbeltarbejde, da I ikke længere behøver at indtaste de samme oplysninger om til- og fraflytninger i to forskellige systemer.

Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙