Smart Pristal


Gratis

Automatisk hentning af nye pristal


Pristalsregulering betyder, at lejen én gang årligt bliver reguleret med den procentdel, som nettoprisindekset er steget eller faldet med. Det vil således sige, at der sker en regulering efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Smart Pristal er en applikation, der automatisk henter de nyeste pristal fra Danmarks Statistik eller anden specificeret leverandør. Dette betyder at du ikke skal holde øje med, hvornår der kommer nye reguleringer – applikationen gør det for dig.

Smart Pristal opsættes til at hente de relevante data fra Danmarks Statistik og ind-læser dem automatisk i den relevante pristalstabel i Unik Bolig. På den måde er man fri for selv at vedligeholde data. Samtidig undgår du risikoen for tastefejl.

Man kan opsætte Smart Pristal til at køre på et givent tidspunkt, så man selv be-stemmer, hvor ofte applikationen skal hente nye pristalsreguleringer.

Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙