Smart Pristal


Gratis

Automatisk hentning af nye pristal


Smart Pristal forsimpler jeres arbejde ved automatisk at holde pristal, heriblandt netto- og forbrugerprisindekstal, i Unik Bolig opdaterede med data fra Statistikbanken.

Efter en hurtig opsætning, kan applikationen holde jeres Pristal-tabeller opdaterede med data fra samtlige tabeller i Statistikbanken. Hos DataLab har vi lavet en opsætning til automatisk overførsel af nettoprisindekstallet, som står klar til brug, når applikationen åbnes første gang. For at benytte denne opsætning, skal der blot angives et kørselsinterval under menupunktet ’Kørselsinterval’ i venstre side.

Det er også muligt at opsætte automatiske opdateringer af andre pristal. Dette kan klares i 5 hurtige trin:
1. Åbn applikationen og tryk ’Tilføj tabel’.
2. Udfyld navnet på den ønskede tabel fra Statistiskbanken, og angiv hvor pristallet skal overføres til.
3. Udfyld kriterierne for, hvilke data, der skal overføres.
4. Gem den nye tabel.
5. Opsæt et kørselsinterval, så pristallene kan opdateres automatisk så ofte, som I ønsker. Applikationen er nu opsat, og vil hente de valgte pristal fra Statistiskbanken ved hver automatiske kørsel.

Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙