AndelsSalg


Gratis

AndelsSalg


AndelsSalg optimerer jeres arbejde, når I skal indberette salg af andelsboliger. Med denne applikation er det nemt at fremsøge og indsende data om salg af andelsboliger til andelsboliginfo.dk.
Applikationen AndelsSalg er opdelt i to faner.


Indstillinger
Det er under fanen Indstillinger, at applikationen sættes op. Her angives det hvilke opkrævningstyper, applikationen skal udtrække fra Unik Bolig, herunder andelsværdi, salgspris og boligafgift. Derudover er det muligt at begrænse søgningen ud fra selvskabsnummer og ejendomstype.
Ønsker I at kunne indberette salg af andelsboliger direkte fra applikationen til andelsboliginfo.dk, er det desuden nødvendigt at oplyse CVR-nummer og adgangskode under denne fane.
Det er også muligt at fravælge dette. I så fald vil de data I udtrækker i AndelsSalg udelukkende kunne eksporteres som en CSV-fil.
Som udgangspunkt er det kun nødvendigt at opsætte AndelsSalg under indstillinger første gang applikationen benyttes.


Udtræk af data
Udtræk af data er den primære fane i AndelsSalg. Det er her, det er muligt at fremsøge og indberette data om salg af andelsboliger.
Udtræk af data indeholder en søgefunktion, der finder alle salg af andelsboliger indenfor en periode, I selv angiver.
Når der klikkes ’hent’ vil alle salg indenfor perioden blive vist på listeform under ’Udtrukket Data’.
Vises et salg som rødt betyder det, at salget har en fejl som formentligt bør undersøges nærmere og rettes.
Vises salget som grønt, er der tale om et salg, der allerede er indberettet. Salg uden disse farvekoder er endnu ikke indberettede salg, der umiddelbart ikke indeholder fejl.
Det er muligt at sortere i de fremsøgte salg ved at klikke ’Vis kun andelsværdier’ eller ’Vis skjulte indberettet Salg’. Derudover er det muligt at redigere eller fjerne salg fra listen.

Når I er tilfredse med de data, der vises i listen, er det muligt at indberette salgene direkte i AndelsSalg.
Dette kræver dog, at I har oplyst CVR-nummer og adgangskode til andelsboliginfo.dk.
Har I gjort dette, vil de udtrukne data om salg af andelsboliger blive indberettet, når I klikker ’indsend’. Det er også muligt at indberette de udtrukne data manuelt. Ønsker I at gøre dette, klikkes der i stedet ’eksportér CSV-fil’. Denne fil kan efterfølgende indsendes via andelsboliginfo.dk.


Billeder


Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙