ForbrugsConnect


forbrugsafregnet

Væk med manuelt arbejde


ForbrugsConnect håndterer oplysninger om lejeres forbrug af diverse ydelser, herunder acontoydelser som varme og vand og forbrugsafhængige opkrævninger af f.eks. el.
Med ForbrugsConnect slipper I for manuel håndtering af filer, som skal sendes og modtages for at lave en årsafregning.
ForbrugsConnect synkroniserer løbende mellem Unik Bolig og acontoregnskabsleverandørerne. Det betyder bl.a. at relevante oplysninger om lejere såsom ind- og fraflytninger automatisk vil blive opdateret.
Ved afslutningen af en acontoperiode, skal udgifterne for hvert acontoregnskab oplyses i ForbrugsConnect. Oplysningerne om acontobetalinger og udgifter vil så blive overført til de pågældende acontoregnskabsleverandører, som herefter beregner den enkelte lejers forbrug. Når acontoregnskabsleverandørerne returnerer de færdige regnskaber, vil de automatisk blive lagt ind i acontoguiden i Unik Bolig.

Applikationen ForbrugsConnect er forbrugsafregnet.Vores samarbejdspartnere:

ista logowisehome logopallemoerch logotechem logoenyday logo

Mulighederne med ForbrugsConnect

Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙