BBR Sync


tilkøb

Sammenlign dine data med BBR registeret


BBR Sync er en applikation, som gør det hurtigere og lettere at sikre sig, at oplysningerne om de ejendomme, man administrerer, er opdaterede og korrekte i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

BBR Sync sammenligner BBRs oplysninger om de ejendomme, I administrerer, med tilsvarende oplysninger fra Unik Bolig. Dette gør det nemt at danne sig et overblik over, hvorvidt oplysningerne i BBR og Unik Bolig stemmer overens.


Hvis nogle af oplysningerne differentierer og evt. er forkerte eller ufuldstændige, kan dette også let rettes.

- Er oplysningerne i Unik Bolig forkerte, gør BBR Sync det nemt at overskrive disse med oplysningerne fra BBR.

- Er det modsatte tilfældet, kan man i BBR Sync eksportere en fil med ændringer og rettelser. I kan efterfølgende videregive denne fil til kommunen, så BBR kan opdateres med de korrekte oplysninger.


BBR Sync gør det altså både hurtigere og lettere at sikre sig, at oplysningerne i BBR stemmer overens med virkeligheden. Det betyder, at I ikke behøver bruge unødig tid på ensformigt, manuelt arbejde.

Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙