Slet Ejendom


tilkøb

Slet ejendom


Det kan være tidskrævende og ensformigt arbejde at slette data om ejendomme.
Med Slet Ejendom-applikationen, bliver dette både hurtigt, effektivt og simpelt at gøre.
Applikationen sletter brugerudvalgte ejendomme, deres lejemål og lejere, samt de tilhørende finansenheder fra jeres Unik Bolig. Dermed sletter den også alle tilknyttede noter og workflows. Da al data om de valgte ejendomme slettes helt fra jeres Unik Bolig, er der sikkerhedsforanstaltninger, der bl.a. gør, at ejendomme først kan slettes 5 år efter seneste bogføring.
Slet Ejendom giver desuden et overblik over de ejendomme, som står i kø til at blive slettet, og de ejendomme, som er slettet gennem tiden.
Det er muligt at få applikationen til at kører udenfor almindelig arbejdstid, så sletningen ikke belaster jeres server på tidspunkter, hvor det kan påvirke jeres arbejde.
Slet Ejendom forsimpler altså processerne forbundet med at slette data om ejendomme, som I ikke længere administrerer. Det betyder, at I kan bruge jeres tid og ressourcer på andre vigtige arbejdsopgaver.


Hvad kan applikationen?
Når programmet åbnes, findes der en menu i øverste venstre hjørne med 4 menu-elementer.

Vælg ejendomme
Under dette menu-element er det muligt at fremsøge bestemte ejendomme. Alle ejendomme, der opfylder søgekravende vil vises på listeform, hvorefter de ejendomme i ønsker at slette, kan vælges.
Klikkes der ’Næste’ vil de valgte ejendomme vises på en samlet liste. Her kan det kontrolleres at informationerne om ejendommene stemmer overens med dem, I vil have slettet. Ved at klikke ’Udfør’ kan I overføre de valgte boliger til ’Klar til sletning’.

Klar til sletning
Under dette menu-element vil I kunne se alle de ejendomme, som I har bedt applikationen om at slette.
I tilfælde af, at en valgt ejendom ikke skal slettes fra jeres Unik Bolig alligevel, kan man fortryde ved at trykke på ’Slet’-knappen ud fra den givne ejendom.
Ejendommen vil herefter forsvinde fra listen, og de tilknyttede data vil blive bevaret i jeres Unik Bolig.

Historik
Når en ejendom er slettet, vil den blive flyttet til ’Historik’. Her kan I se, hvornår ejendommene er slettet fra jeres Unik Bolig og sikre jer, at alle data er slettet.

Kørselsinterval
Under menu-elementet ’Kørselsinterval’ kan I angive, hvor ofte og hvornår applikationen skal slette de ejendomme, I har valgt.
Det er hurtigt og nemt at opsætte en automatisk kørsel, så applikationen selv sletter de valgte ejendomme på et givent tidspunkt, men det er også muligt at starte en kørsel manuelt.

Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙