Administrationsomkostningsimport


Tilkøb

Import af administrationsomkostninger


Applikationen giver muligheden for at indlæse administrationsomkostninger fra en CSV fil til Unik Boligs database. Omkostningerne indlæses på ejendom\økonomi\omkostninger.

Under opsætning vælges der en placering for CSV filen, en tilhørende mapping mellem filen og de forventede oplysninger i databasen. Hvis import ønskes automatiseret kan ønsket interval for indlæsning opsættes.

Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙