Administrationsomkostningsimport


Tilkøb

Import af administrationsomkostninger


Denne applikation gør det nemt at importere omkostninger, der skal opkræves sammen med administrationshonoraret, til Unik Bolig. Dette gøres via en CSV-fil med følgende data:
- Selskabsnummer
- Ejendomsnummer
- Registreingsdato
- Varenummer
- Tekst
- Antal
- Enhedspris
- Moms
Ved opsætning vælges den ønskede CSV-fil/dens placering og mapningstabellen tilpasses, så rækkefølgen af data stemmer overens med filen. Når applikationen køres, vil der for hver linje i CSV-filen blive oprettet en postering som på billedet herunder i Unik Bolig:


Billeder

De oprettede posteringer vil efterfølgende kunne findes under Ejendom\Økonomi\Omkostninger, og næste gang der køres opkrævning af administrationshonorar, kan omkostningerne medtages i faktureringen.

Det er også muligt at automatisere importen ved at opsætte et kørselsinterval for applikationen.


Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙