Prisregulator


Gratis

Udfør reguleringer på forhånd


Denne applikation kan kun benyttes, hvis Unik Boligs debitormodul er tilkøbt.

I debitor-modulet er det udelukkende muligt at regulerer prisen på varer med omgående virkning. Med Prisregulator bliver det muligt at angive en dato, som en given prisstigning skal gælde fra. Det betyder, at I ikke længere behøver at regulere prisen på en varer samme dag, som den nye pris skal træde i kraft. I stedet kan prisreguleringen angives allerede, når den planlægges.

Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙