Smart-Lookup


Tilkøb

Smart LookUp – lille app, stor besparelse


Bruger du tid på at lede efter informationer om lejere eller ansøgere i Unik Bolig, når disse henvender sig? Så vil du opleve, at Smart LookUp er et værktøj, der i markant grad vil reducere tidsspild på manuelle opslag og unyttig søgen.

Smart LookUp er en let applikation, der installeres lokalt som et selvstændigt pro-gram, og som interagerer direkte med Unik Bolig. Programmet har til formål at imø-dekomme langsommelig informationssøgning om kontakten.

I modsætning til manuel informationssøgning i Unik Bolig, foretager programmet smarte opslag direkte i Unik Bolig baseret på én enkelt oplysning om den henvend-ende kontakt. Din telefonløsning (f.eks. Skype for Business) registrerer det indgåen-de opkald, og Smart LookUp laver opslaget i Unik Bolig, så du bare skal koncentre-re dig om dit opkald.

Smart LookUp viser dig, hvem der ringer, og du kan med ét enkelt klik åbne deres stamdata i Unik Bolig.

Læs mere om Smart-Lookup

Kontakt DataLab

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙