Datoformelberegner


Datoformel beregner


Enhver Unik Bolig Superbruger der har prøvet at arbejde med brevskabeloner, varslinger eller guideopsætninger, har arbejdet med datoformler. De er smarte, men der er mange udtryk, som kan sammensættes i en Datoformel, og det gælder om at holde tungen lige i munden, så resultatet bliver korrekt.

Datoformler

Eksempler:
Datoen for i overmorgen:
+3D-1D 19-04-2024
Sidste bankdag denne måned:
+LM+1B-1B 30-04-2024

DataLabs løsning


Derfor har DataLab nu lavet en ny og smart lommeregner. Vi kalder den for Datoformel beregner.
I lommeregneren kan du indtaste et Datoformel udtryk. Med det samme kan du se, om udtrykket (formlen) er gyldig, samt hvilken dato det rammer med udgangspunkt i dagsdato.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙