Datoformler

Eksempler:
Datoen for i overmorgen:
+3D-1D22-09-2021
Sidste bankdag denne måned:
+LM+1B-1B30-09-2021

© 2021 - Dataspecialisterne - Unik System Design A/S
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙